20191024 Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan公視越南語新聞Bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan vào thứ năm hàng tuần sẽ được ghi hình với sự đồng hành của Biên tập viên, kính mong quý vị tiếp tục…

source