കൊടും ചതി ..സ്വര്‍ണ്ണ പണയത്തിന്മേല്‍ ഇനി കൃഷിവായ്പ ഇല്ല I About gold loan

സാധാരണക്കാരന്റെ വയറ്റത്തടിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ബ്ലേഡ് പലിശക്കാരെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തുമ്പോള്‍..; സ്വര്‍ണ്ണ പണയത്തിന്മേല്‍ ഇനി കൃഷിവായ്പ ഇല്ല #vssunilkumar #pinarayivijayan #narendramodi source…

Read More