കര്‍ഷകരുടെ പേരില്‍ വായ്പ എടുക്കുന്ന കര്‍ഷകരല്ലാത്തവരെ പറ്റി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു farm loan

കാര്‍ഷികസ്വര്‍ണ വായ്പയെടുത്ത വ്യാജ കര്‍ഷകരെ പൂട്ടാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം കൂടുതല്‍ പേര്‍ കേരളത്തില്‍; കര്‍ഷകരുടെ പേരില്‍ വായ്പ എടുക്കുന്ന കര്‍ഷകരല്ലാത്തവരെ പറ്റി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു For more news…

Read More