ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಪನ್ಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, farmers loan, HD kumaraswamy,

ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಪನ್ಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, farmers loan, HD kumaraswamy, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ…

Read More